Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:29, số lượt xem: 157

Lẫn lộn buồn vơi cuối năm nay
Xuân đến lại thêm nhớ nhớ người
Phút giờ chia ly thời gian ấy
Trong lòng sao thấy nhớ chẳng nguôi
Mây xám bão mưa phủ lâu rồi
Xuân sang như báo cảnh chia phôi
Hoang vu với mùa trôi xa ấy
Đêm rộng ngày dài thời gian rồi
Giao thừa năm nay lại mình thôi
Nhật ký thơ ghi chẳng tỏ lời
Ngồi ngó ly trà không chủ ấy
Ngóng dài thời gian để gọi mời

09:l0 đêm 28.12.2013
ngó ly trà không chủ đêm nay