Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 21:57, số lượt xem: 155

Ngồi xuống đếm hạt mưa rơi
Ngồi chờ hạt nắng đâu nơi trở về
Tâm hồn tâm cảnh phân chia
Hôm nay ẩm ướt gió mưa ngập lòng
Thiếu nắng vàng đẹp trời trong
Thiếu cả cơn mộng long lanh bóng người
Ngồi xuống thơ thẩn buồn vơi
Ngồi đếm từng giọt mưa rơi trong lòng

07.45 đêm 26.09.2013
ngồi đếm trạm thời gian một mình