Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 22:10, số lượt xem: 126

Đếm từ ngày ấy em để tên
Nghiã thơ từng trạm in nét em
Lầu thơ xếp dài thời gian ngóng
Lòng vẫn chờ trông gặp gỡ em

Đếm từ ngày ấy vẫn nhớ thương
Đêm xa ngày vắng thêm thấy buồn
Mang mang trong lòng tâm tư ấy
Xa nhau đã gọn mấy tuyết sương

11:15 đêm 07.12.2012
xa nhau đã gọn mấy tuyết sương