Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2018 20:08, số lượt xem: 121

Bao mùa vắng bóng bên em
Bao mùa vắng bóng thêm thèm nhớ nhau
Bao mùa trong cảnh thương đau
Bao mùa chỉ có tiếng thầm gọi tên
Bao mùa lẻ bước đường duyên
Bao mùa lẻ ngõ lẻ đường ai hay
Ngồi đêm đã đến đông này
Lòng đêm rơi đổ đắm say cuộc tình

10:45 đêm 28.07.2013
ngồi thơ thơ thẩn vui buồn với thơ đêm nay