15.00
Đăng ngày 19/04/2017 12:35, số lượt xem: 109

Từng tờ giấy bôi bẩn phủ đầy trang
Từng nét ghi mực đen dài thời gian
Vẫn còn tô từng đêm sầu vơi xuống
Vẫn còn ghi còn viết viết đầy trang

Từng tờ giấy in vết dấu bóng em
Từng lời thương lời nhớ bao năm liền
Từng lời vơi lời sầu trên dòng đó
Ngó từng dòng đêm đến sao ngủ yên

Đầy trang giấy trang này trang kia thêm
Từng dòng thơ dòng ghi vẫn cầu xin
Cầu bão mưa phai nhạt trên đời đó
Đã phủ ngập thời gian mấy năm liền

Đầy trang nào cũng lòng như buồn thêm
Đầy trang rồi ngồi đọc lòng chẳng im
Hỏi lòng em thấy sao trong thơ đó
Đầy trang nào cũng cầu bên nhau thêm

08:30 đêm 19.10.2015
ngó dòng thơ lạnh bôi bẩn đầy trang giấy đêm