Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2017 23:04, số lượt xem: 155

Bên đường lá thu rơi
Đã khuất bóng một người
Ai vẽ cho anh nhớ
Để khỏi chờ ngóng nhau
Bên đường gió heo may
Phút giờ trôi tháng ngày
Đêm về lại buông tiếng
Yêu em anh vẫn say
Bên đường vắng chiều nay
Lá thu phủ rơi đầy
Trong lòng như nhắc nhủ
Héo hót phủ đầy mây

10.30 đêm 26.06.2016
ngồi thơ thẩn mình đêm nay