Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 21:08, số lượt xem: 159

Ngó ánh sao rụng chân trời
Đưa hồn thơ thẩn buồn vui đêm thừa
Cuối miền xa đó đêm khuya
Cầu cho cơn gió cuốn đưa em về
Từng mùa thơ thẩn trôi đi
Khuất hồn xa bóng đêm khuya ngóng chờ
Lời thầm thương gọi đêm khuya
Thầm bao mùa nữa gió đưa em về

10:05 đêm 26.05.2013
phe phẩy gió đêm, trà cạn ghi bài thơ này