Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 20:12, số lượt xem: 149

Tại sao lòng mình lại nhớ nhau
Tại sao đêm sang gợn cơn sầu
Tại sao bao mùa vẫn còn nhớ
Tại sao trong mơ vẫn có nhau
Tại sao đôi mình chẳng gặp nhau
Tại sao gió đưa mãi cơn sầu
Tại sao nỗi buồn lạnh lẽo ấy
Tại sao đưa đẩy mình xa nhau

10.30 đêm 29.04.2013
tại sao mình cứ mãi xa nhau