Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/01/2018 21:35, số lượt xem: 108

Lầu thơ cuồn cuộn lạnh đêm sương
In vết bão mưa bước thời gian
Gom dài trên dòng thơ buồn ấy
Vẫn chẳng bóng ai trong gió sương

Lầu thơ cuồn cuộn thầm nhớ thương
Soi bóng thời gian bão mưa tràn
Bóng ai qua ngõ gợn lòng nhớ
Lầu thơ đượm buồn phủ ngập đêm

10:20 đêm 26.08.2013
đêm nay nghĩ tới thời gian một mình lang thang thở dài