Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2016 10:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bounthanh Sirimoungkhoune vào 29/08/2016 18:51, số lượt xem: 214

Sao đường vẫn vắng vắng thời gian
chiều đã óng ánh bóng xuân nàng
đêm buông ngồi ngắm bên đường đó
lại thêm một xuân lòng lang thang
ngồi ngóng tuần trăng đêm buông màn
vắng vắng lạnh lạnh với lời than
phố vắng đường khuya từng đêm ấy
lòng người sao thấy thêm nhớ nàng
đã trôi bao năm trạm thời gian
nhớ thương bóng ai nhớ muôn vàn
bên đường giao mùa gió chiều đến
thì thào thầm tên tiếng gọi nàng
dạo chân bên đường vắng khuya sang
quay về cạn ly lòng buồn thêm
lang thang gió xuân vương cành lá
một mình đêm khuya thêm nhớ nàng.

10:00 đêm 13.09.2014
ngó bên đường hoang thấy nhớ nàng