15.00
Đăng ngày 17/07/2017 20:02, số lượt xem: 93

Đường tình vương vấn kiếp tằm
Gặp nhau không nhớ sao lòng lặng yên
Bao nông bao nỗi ưu phiền
Trời sao xử tội đôi bên hững hờ
Dạt dào từng trạm trong mơ
Canh dài lạnh lẽo thiếu thừa biết bao
Trà khuya cạn chén đêm nào
Ngẩng mặt ngồi đêm ngàn sao trên trời

10:15 đêm 16-04-2012
đêm nay sao nhớ sao muốn gặp em