Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2017 21:30, số lượt xem: 183

Đông tới lòng chẳng hay
Đã trôi đến bao ngày
Bơ vơ duyên tình ấy
Sao chẳng gặp thời may

Đông tới lạnh chẳng hay
Sương đông phủ ngập trời
Óng ánh đêm khuya đó
Thơ thẩn cơn lạnh say

Đông tới đã lâu ngày
Mà trong lòng chẳng hay
Đâu ai nhắc nhủ đó
Gió sương phủ đêm nay

Đông tới rồi nhớ ai
Từng đêm vẫn mình thôi
Ngồi ghi đêm lạnh ấy
Nhật ký dài bóng ai

07:50 chiều 05.07.2013
ngồi soạn nhập ký, ghi bài thơ đông này