Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2016 11:07, số lượt xem: 182

Có đôi tình nào mà chẳng vui
trời sinh đôi tình cạnh lứa đôi
mà trời lại trao bão mưa đổ
mà trời lại cho chia sẻ hai

Đôi tình sao lại chỉ trong mơ
cầu đừng trao nhau cơn mộng hờ
đôi tình nào đây xa phương ngóng
trôi dạt thời gian lạnh lùng khuya

Sao đôi tình mình phủ bão mưa
cầu cho trời sáng tan mây mù
ngập phủ lớp làn bao năm đã
biển bạc sóng ngầm biết sao thưa

Cầu đôi tình mình đừng đong đưa
đừng theo bão mưa giông tố về
đừng trôi dạt dào xa nhau đó
đừng cho tình đôi lạnh giá mi

09:45 đêm 09.10.2014
thơ thẩn đôi tình bến bờ xa, bao nhiêu bão mưa với cơn bệnh