15.00
Đăng ngày 09/07/2017 21:20, số lượt xem: 152

Đôi khi thầm nhớ thầm thương
Đôi khi lòng thấy vấn vương canh dài
Đôi khi muốn gặp em ơi
Đôi khi lén gọi tên người trong mơ
Đôi khi dạo bước đêm khuya
Đôi khi ngồi đếm hạt mưa hiên ngoài
Đôi khi đêm vắng tiếng cười
Đôi khi lòng nhớ đâu nơi anh tìm
Đôi khi đêm vắng cầu xin
Đôi khi muốn gửi mùi thương tới người

11:25 đêm 15-04-2012
trong lòng đôi khi sao nhớ bóng em hoài