Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 19:47, số lượt xem: 121

Đôi khi thấy lạnh lùng
Bao cơn ngóng chờ trông
Chìm sâu trong lòng nhớ
Bềnh bồng giấc mơ mong

Đôi khi ngó trời mưa
Trong lòng thiếu hay thừa
Lạnh lòng trong đêm đó
Thơ thẩn bóng ai xa

Đôi khi lòng đổ mưa
Ngồi ngó chân trời xa
Ai ấp ủ cơn đó
Kéo dài những đêm khuya

Đôi khi nhớ hỏi ai
Thao thức bao đêm dài
Trôi về miền hoang vắng
Đêm hoang nhớ một nàng

10:50 đêm 24.04.2013
đêm nay lòng thấy buồn vơi không muốn
nói năng gì, ghi xuống bài thơ này