Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2019 20:28, số lượt xem: 63

Bên trời một bóng anh thương
Mấy mùa trôi đã buồn vương vấn lòng
Có ai tri kỷ đêm thanh
Mình anh thơ thẩn đêm nằm thiết tha
Ngó về một cõi trời xa
Hồn đêm như thấy loà xoà cơn mơ
Trao nhau từng bước đợi chờ
Trong đêm chỉ có giấc mơ vắng nàng
Nửa đêm nửa ngó bên đàng
Kiếm ai vẽ rõ bóng nàng cho anh
Để anh ngồi ngắm đêm thanh
Khỏi mơ khỏi gọi bao lần trong đêm
Ngồi sầu ngồi vắng qua rèm
Thương yêu gì mãi đôi bên ngóng chờ

09.45 đêm 06.02.2017
lòng đêm đôi bên vẫn ngóng chờ nhau