Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 21:06, số lượt xem: 156

Ngọt bùi đêm vắng chẳng thừa
Duyên tình thì chỉ cay chua đắng mùi
Dấu chân vết bóng đó ai
Để cơn mưa đổ ướt hoài thời gian
Mịt mù gió cuốn mây ngàn
Vĩnh biệt nhau mãi thời gian sao chờ
Biết sao gửi gió gửi mưa
Gửi sao cho tới đêm thừa nhớ nhau

10:15 đêm 27.07.2013
đêm nay thơ thẩn buồn không ngủ
ngồi ghi bài thơ này