Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2019 20:53, số lượt xem: 97

Đêm nay gió heo may
Như tiếng ai gọi mời
Cỏ cây đùa với gió
Xào xạc nơi hiên ngoài

Đêm nay gió heo may
Áng mây thay dáng hoài
Trên bầu trời đêm ấy
Lòng như gợn nhớ ai

Đêm nay gió heo may
Cơn gió từ bắc nơi
Chỗ có em bên đó
Giống tiếng em gọi hoài

Đêm nay gió heo may
Cơn gió từ miền yêu
Vang vọng theo gió đó
Lòng anh thấy thương nhiều

08.20 đêm 25.12.2016
đêm nay lòng sao thấy nhớ thương nhiều