Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2018 20:58, số lượt xem: 91

Đêm nay tiếng lòng than
Miên man lòng nhớ nàng
Hồ tràm tiên bên đó
Cầu vẫn có bóng nàng

Đêm nay tiếng lòng than
Nhớ thương nhớ muôn vàn
Một nàng tiên bên đó
Gửi hồn đêm tới nàng

Đêm nay tiếng lòng than
Anh ngồi ngó bên đàng
Mang mang trong lòng đó
Cầu yêu đừng sang ngang

Đêm nay tiếng lòng than
Nhạt nhạt hạt sương đêm
Anh vẫn còn ngồi đó
Đề thơ thầm thương nàng

08.00 đêm 17.10.2016
đêm nay đề thơ nhớ nàng