Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/09/2019 21:44, số lượt xem: 71

Thương sao cho gọn lời chờ
Thương sao cho gọn giấc mơ từng ngày
thương rồi sao lại đắng cay
Thương yêu gửi gió gửi mây đêm về
Thương trời chỉ ngó trời khuya
Thương người chỉ có đêm về thầm tên
Thương trăng trăng chẳng vẽ em
Thương sương sương đổ lạnh thêm lòng người
Thương xuân xuân đến chẳng mời
Thương hoa hoa chẳng vui cười với anh
Thương em thì cách mắt xa lòng
Thương xa đời thấy long đong đêm ngày
Thương gì mà chẳng vui say
Thương gì mà thấy đêm ngày buồn tênh
Thương gì chỉ biết gọi thầm
Thương gì mà mãi đêm nằm xa nhau

09.30 đêm 18.02.2017
thương gì mà cứ mãi xa nhau