Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 20/08/2016 09:12, số lượt xem: 211

‎ Thì thào trong lòng gọi tên ai
‎ thơ thẩn một thân đông đến rồi
‎ nhật ký lạnh lùng từng đêm xuống
‎ lạnh giá từng đêm chẳng bóng người

‎ Thì thầm bao lời nhớ nhớ ai
‎ xếp soạn lòng đêm vắng canh dài
‎ cạn ly trà hoang từng đêm ấy
‎ vẫn gọn một ly với tiếng mời

‎ Thì thì thào thào nói với ai
‎ đôi môi bối rối chẳng tỏ lời
‎ thầm thì trong lòng đêm lạnh đó
‎ in từng nét nhớ một mình thôi

‎ Thì thầm như gọi thêm buồn vơi
‎ vẫn chẳng có ai bên cạnh người
‎ gác nhớ lầu thương trôi đâu đó
‎ sợ xa sợ nhạt mất em rồi

‎ 11:10 đêm 02.07.2014
‎ đêm nay trong lòng buồn vắng em