Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/05/2019 20:53, số lượt xem: 72

Đêm này chẳng có ai
Vẫn một mình anh ngồi
Với trời với đất đó
Lòng sao được vui tươi

Đêm ngày vẫn vắng ai
Dù thương yêu một người
Mà mãi xa nhau ấy
Đêm lòng nhớ hỏi ai

Đêm về sầu sầu ơi
Xôn xao trong lòng người
Nói sao với lòng ấy
Lâu rồi vẫn xa nơi

Đêm buồn chỉ của anh
Chỉ nghe lời tiếng thầm
Trong lòng rụng rơi đổ
Nhắc nhủ nhớ đêm thanh

10.30 đêm 02 01.2017
đêm một mình thân nhớ người