Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 21:42, số lượt xem: 80

Đêm nào cũng nhớ xa
Thương yêu chẳng mặn mà
Nhiều khi ngày đêm vắng
Trời nắng lòng đổ mưa

Đêm nào cũng đến khuya
Ngập lòng cõi hoang vu
Mấy năm rồi vẫn đó
Lòng lành lạnh nhạt khu

Đêm nào hồn trôi đi
Suốt canh dài bên kia
Lòng thì thầm buông tiếng
Trôi trên dòng tình thơ

Đêm nào hồn tới em
Giảm từng cơn lòng thèm
Chợt choàng tỉnh giấc ấy
Lòng thương rầy tiếc em

11.00 đêm 30.10.2016
đêm nào cũng muốn bên em