Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2017 23:13, số lượt xem: 151

Gió mưa lạnh ai trao tặng cho anh
Từng cơn lạnh đêm như níu vào lòng
Đời nào đâu ôm mưa ôm bão đó
Sao trời tặng trời cho mãi bao lâu

Còn duyên tình vẫn xa biệt trời phương
Cơn lạnh nào vẫn đưa đưa từng đêm
Đã trôi qua mấy năm đêm lạnh giá
Yêu trong lòng thời gian vẫn xa em

Đêm lạnh này sao mãi vẫn của anh
Gợn cho đêm giấc ngủ chẳng an lành
Đêm lạnh này sao vẫn bên anh mãi
Mà chẳng nhạt chẳng phai cho ấm lòng

Đêm lạnh này của ai gửi cho anh
Mà cứ mãi bên anh chẳng phai tàn
Có mình em trong lòng anh vẫn đủ
Từng đêm ngày nhắc nhủ mình bên nhau

09:00 đêm 03.02.2016
cơn lạnh lùng trong lòng đêm cứ mãi trôi dài