15.00
Đăng ngày 14/08/2017 20:17, số lượt xem: 84

Gió thu cỏ hát buồn lắm thay
Hỏi ai có hiểu tâm tư này
Mùa đông không mời xa xa đến
Cỏ cây chẳng yên gió chiều nay

Gió thu chiều hoang lá vàng trôi
Lòng nhớ tới ai đứng lại ngồi
Ngó nắng vàng thu vương màu lá
Cỏ cây than thở đã xa ngày

11.00 đêm 06.07.2012
ngồi ngó lá thu trôi từng ngày