Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2017 10:11, số lượt xem: 119

Trạm thời gian hồn trôi trong bão mưa
bơ vơ sầu canh vắng giông tố về
mấy năm buồn năm sầu một mình ấy
mà vẫn thấy bão mưa phủ đường đi

Tram thời gian hồn trôi lạnh lùng khuya
thơ thẩn đêm mình vắng ai gánh chia
bến bờ đâu mai ngày lang thang ấy
canh dài đêm ngồi xuống lạnh bờ mi

Trạm thời gian hồn trôi xa tít mờ
một bóng ai như níu hồn anh khuya
vẫn còn níu từng đêm từng ngày ấy
đêm buông rồi lòng thấy nhớ em xa

Trạm thời gian in nét trong cơn mơ
cơn mơ trôi miền xa xa lững lờ
có bóng em nơi nào cho anh viếng
tặng lời nhớ lời thương đã bao mùa

08:00 đêm 03.04.2015
buồn với trạm thời gian phủ ngập bão mưa