Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2017 20:44, số lượt xem: 91

Thời gian lạnh lùng hỏi ai vui
Chập chừng cảnh đêm xa nhau rồi
Hình dáng ai trôi đêm còn nhớ
Vật vờ đêm mưa ướt lòng người
Thời gian bão mưa ai cạnh người
Thuyền tình trôi theo gió mây trời
Mực ghi thơm giấy bão mưa phủ
Ý lạnh dòng thơ nhớ nhớ người

08.00 đêm 29.01.2013
ý lạnh dòng thơ nhớ nhớ người