Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2017 20:33, số lượt xem: 163

Vẫn in trong lòng hình dáng Ba
Năm năm trôi mau Ba xa nhà
Mỗi lần làm thơ lòng Út nhớ
Nhiều câu dạy dỗ những ngày qua

Ngồi ghi nhật ký từng đêm khuya
Đong đưa cơn nhớ như Ba về
Ngồi ngó hạt sương đêm khuya đổ
Nhẹ nhẹ tiếng gọi chắc Ba nghe

Đêm nay làm thơ nhớ tới Ba
Sương thu đêm nay nhạt nhạt mờ
Thu đến từng năm gợn lòng nhớ
Ngó lá thu rụng nhớ Ba xa

Đêm nay trong hồn trò chuyện Ba
Cạn chén trà thơm dài đêm khuya
Lời dưỡng lời dạy Ba còn đó
Út gom từng trạm xuống lầu thơ

10:30 đêm 24.03.2014
Út ngồi thơ thẩn tới Ba đêm nay