Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mustai Karim (1 bài)
- Kazimir Lisovsky (1 bài)
- Rozalia Amusina (1 bài)
- Yakov Khaletsky (2 bài)
- Vasily Fedorov (2 bài)
Tạo ngày 02/07/2018 20:34 bởi hongha83
Boris Abramovich Slutsky (Борис Абрамович Слуцкий, 1919-1986) là nhà thơ, dịch giả, nhà viết kịch Nga Xô-viết. Ông sinh tại Xlavianxk thuộc tỉnh Đonbaxx trong một gia đình có bố là công nhân và mẹ là giảng viên âm nhạc. Ông đã học Đại học Văn học Macxim Gorky và tốt nghiệp năm 1941. Những bài thơ đầu tiên của ông được công bố vào thời gian này. Slutsky đã tham gia nhiều mặt trận phía Tây, Beloruxia, Ukraina, Nam Tư, Rumani, Hungary, Áo... sau đó bị thương nặng. Khi xuất ngũ, ông mang hàm thiếu tá và trở thành giáo viên chính trị. Ông là hội viên Hội Nhà văn Liên Xô (1957). Ông được trao tặng Huân chương hạng Nhất và hạng Hai Chiến tranh Vệ quốc, Huân chương Sao đỏ, Huân chương Bảo vệ Matxcơva, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và nhiều huân chương khác. Ông qua đời tại Tula, Matxcơva.

Tác phẩm:
-…