Trao công hàm tuyên chiến
Ông Đại sứ hiểu rằng
Tên lửa sẽ trùm lên cả ông và Bộ trưởng
Thành phố và thế giới này sẽ bị tiêu tan

Thủ tục trao hệt như người đánh chuông bị điếc
Một vị tướng chỉ cho ông biết trước ba chục phút thôi
Tên lửa có bay cũng bình thản nhận
Ông chỉ là ngọn cỏ, còn lưỡi liềm kia đã loé sáng lên rồi

Mặc dù ngôn từ của ông che giấu đi ý nghĩ
Nhưng sự đổi trao trang trọng chưa xong
Thì ánh sáng đã chói loà qua cửa sổ
Đại sứ hay Bộ trưởng bây giờ, hết thảy cũng bằng không

Và tất thảy, kể cả thời gian đều ngừng lại
Quan hệ đứt đi, bao thứ khác cũng đứt theo
Phân tử thành nguyên tử, nguyên tử thành điện tử
Mọi thứ hoá hư không, phân huỷ triệt tiêu
Cả không gian cũng vậy
Và dường như xộc xệch cả ngai vàng!


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)