Người ta chẳng muốn nghe về cuộc chiến đã qua
Quan điểm thế nào mặc kệ
Từ bục sân khấu đến gian phòng
Chán chường mệt mỏi
Im lặng chờ điều gì mới mẻ hơn

Họ còn sợ nghe về cuộc chiến tương lai
Về màu xanh da trời
Về hình nấm mang màu huỷ diệt
Cuộc chiến đó, những nhà thơ chưa được sinh ra

Cuộc chiến chưa chạm đến hàm thiếc, dây cương
Lúc nào đến, quả chưa ai được biết
Nhà văn thì chưa được sinh ra
Còn nhà tiên tri đến giờ chưa xuất hiện


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)