Ta hình dung – tổ ong nhộn nhạo,
Cao lương mỹ vị khắp cả vườn
Lưng tựa cao cao những ghế rơm,
Những con ruồi trâu đen đây đó.

Và đột nhiên phát ra lệnh nghỉ,
Người người khắp nơi đều dừng tay.
Tuổi trẻ xa trôi trong tổ ong đầy,
Và tử đinh hương bàng bạc nở.

Vọng tiếng xe và mùa hè đâu đó,
Sấm rền vang, cây cối bung chồi,
Và mưa rào lập tức được đưa
Vào bản ghi những huy hoàng lộng lẫy.

Và cỗ xe đã chất đầy đến nóc
Tiếng ầm vang căng chật cả vòm trời –
Một toà nhà sáp tím nhẹ chơi vơi
Vươn cao giữa những đám mây trôi nổi.

Và mây đen vần vũ chơi đuổi bắt
Ta nghe đâu đây tiếng người trên
Tử đinh hương phải đặt trong đĩa mỏng
Để héo bớt đi và hương trầm thêm.