Tình yêu anh thật cao vời
Hơn tình vĩ đại mà đời biết qua
Tình yêu này vốn thiết tha
Dành riêng em đó tình tha thiết đầy

Lời tình chân chất lòng ngay
Mà anh cố nói lên giây phút này
Anh sống trên thế giới này
Để yêu em với từng ngày yêu thêm

Em không biết hết con tim
Cánh tay anh giữ đời em mãi hoài
Đời anh em giữ trong tay,
theo em giấc ngủ, cả khi khóc, cười

Tình anh thăm thẳm vợi vời
Em là duy nhất bạn đời anh thôi

Như chưa từng sống trong đời
Giờ đây anh lắng được lời con tim
Không ngoài ai khác đâu em
Chỉ mình anh biết yêu em vô cùng


2.8.18