Vòng tay anh đã ôm em
Em rằng em sẽ ở bên suốt đời
Nhưng anh tàn nhẫn quá rồi
Với em anh xử như người ngu si
Anh đành vứt bỏ cả đi

Khi anh có núi để ghì trong tay
Có sông cuộn chảy mỗi ngày
Chắc anh đây cũng thành ngây dại rồi
Chẳng còn biết gì nữa thôi
Đến khi tất cả cũng rồi vứt đi

Tình yêu, làm trái đất quay
Yêu thôi, không thể chê bai khước từ
Chẳng có gì đề tâm tư
Không yêu thì kể là như hết thời
Hãy theo người đã yêu rồi

Nếu khi tìm được một người biết yêu
Ôm vào, chớ để lạc xiêu
Chắc rằng vì đó là điều thanh tao
Hãy là một kẻ vượt rào
Nếu đem tất cả
Vứt vào hư không