Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/10/2020 11:42

Man of constant sorrow

I am a man of constant sorrow
I’ve seen trouble all my days
I’ll say goodbye to Colorado
Where I was born and partly raised

Through this open world I’m a-bound to ramble
Through ice and snow, sleet and rain
Im a-bound to ride that mornin’ railroad
Perhaps I’ll die upon that train

Your mother says that I’m a stranger
A face you’ll never see no more
But here’s one promise to ya
I’ll see you on God’s golden shore

I’m a-goin’ back to Colorado
The place that I’ve started from
If I’d knowed how bad you’d treat me
Babe, I never would have come

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tôi là một gã sầu đời
Nhìn bao phiền muộn ngày trôi vật vờ
Giã từ Colorado
Nơi sinh và một phần đời lớn lên

Giữa trời thế giới mông mênh
Băng qua mưa đá rồi nhìn tuyết rơi
Phải ra đường sắt sớm mơi
Có khi tôi sẽ chết trên chuyến tàu

Mẹ em đã bảo từ đầu
Mặt tôi không sống được lâu trên đời
Nhưng đây xin hứa một lời
Biển vàng nước Chúa là nơi tôi chờ

Quay về Colorado
Nơi mà tôi đã dệt mơ buổi đầu
Nếu em không đẹp lòng nhau
Thì tôi cũng sẽ không bao giờ tìm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Tôi, người đàn ông chẳng thiết
Cuộc đời vất vả, khó khăn
Tôi sẽ nói lời tạm biệt
Nơi tôi đã từng lớn khôn

Lên đường chu du thế giới
Vượt qua mưa đá, tuyết, băng
Đi trên chuyến tàu vượt núi
Có lẽ đến nơi vĩnh hằng

Mẹ em bảo tôi kỳ lạ,
Không còn gặp mặt thêm chi
Nhưng đây là lời tôi hứa
Gặp nhau ở chốn Dao Trì

Tôi sẽ trở về chốn cũ
Nơi tôi đã từng lớn khôn
Nếu biết rằng em bạc bẽo
Cưng ơi, chẳng về thì hơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời