Đàn ông anh rất ân cần
Hỏi han từ chút, sẵn sàng cho em
Lấy người phụ nữ như em
Để cho có được người em yêu này.

Mây đem bão tố về đây
Nghĩ, anh sẽ hiến thân này cho em
Lấy người phụ nữ như em
Để cho có được người em yêu này.

Ôi, sao tuyệt diệu lắm thay!
Vì anh biết được hình hài em đây
Khiến hồn anh động cuồng quay
Từ chân ngón đến đôi tai rã rời.

Đàn ông anh bỗng lả lơi
Không như chiếc máy để hời hợt em
Lấy người phụ nữ như em
Để cho có được người em yêu này.