Nếu hôm nay đừng ngoằn ngoèo cao tốc,
Nếu đêm nay lối nhỏ chẳng quanh co,
Nếu ngày mai đừng dài thẳm trơ vơ,
Thì cô độc chẳng có gì lỗi phải.

Khi tình yêu chân thành còn đợi mãi,
Chỉ thấy tim nàng khẽ đập nhẹ êm,
Vâng, khi hồn này có mỗi mình em,
Rồi, tôi lại lên giường nằm mơ ước.

Tôi không thấy bóng mình soi trong nước,
Không phát nỗi thành tiếng chẳng đớn đau,
Không nghe tiếng bước chân mình là đâu,
Hoặc nhớ tiếng gọi tên mình gì cả.

Khi yêu thương chân tình còn vất vả,
Chỉ thấy tim nàng khẽ đập nhẹ êm,
Vâng, khi hồn này có mỗi mình em,
Rồi, tôi lại lên giường nằm nhắm mắt.

Có vẻ đẹp lao xao dòng sông bạc,
Vẻ đẹp cầu vồng giăng giữa trời mây,
Nhưng không ai chạm đến vẻ đẹp này
Tôi nhớ đôi mắt tình yêu vời vợi.

Khi tình yêu chân thành còn ngóng đợi,
Chỉ thấy tim nàng khẽ đập nhẹ êm,
Vâng, khi hồn này có mỗi mình em,
Rồi, tôi lại lên giường nằm cô độc.