Không em, chẳng thấy cửa ra
Anh càng không thấy sàn nhà ở đâu
Lòng anh sầu úa xanh xao

Không em, anh thức trọn thâu đêm dài
Đợi chờ ánh sáng ban mai
Lung linh toả sáng báo ngày mới qua
Chẳng màng, khi em vắng xa.

Bầu trời sụp đổ, mưa qua cõi hồn
Anh ngồi đây giữa cô đơn
Mất em, anh thấy cõi hồn tan hoang
Đó là sự thật rõ ràng.

Bầu trời sụp đổ, mưa giăng giăng sầu
Đời anh chẳng biết về đâu
Không em, anh biết làm sao bây giờ?

Tàn đông, xuân cũng hững hờ
Tai nghe lạnh vắng ơ thờ tiếng chim
Ở đâu, để biết đi tìm
Sẽ không thành sự, nếu em mất rồi
Chỉ vì em đó, em ơi