Lại đêm, tinh tú giăng đầy
Mà cô đơn quá hồn này đêm nay
Vầng trăng sáng cả trời mây
Chiếu soi rực rỡ hình hài lá hoa
Nhưng hồn tôi vẫn mù loà.

Thẹn thùng xen lẫn xót xa dâng tràn
Mất rồi hình bóng tri nhân
Bởi tôi không đủ ân cần trao em
Dặn lòng quyết ngẩng đầu lên
Đẩy trôi tăm tối giăng trên bầu trời
Đêm nay trăng bỏ hồn tôi.

Bởi vì lầm lỡ tin lời của em
Khi không hiểu hết trái tim
Đàn bà yêu muốn đi tìm nghĩa chi

Lại đêm, chờ sáng ngồi đây
Ngoài kia nổi gió rung cây xạc xào
Nhớ người yêu biết là bao
Không đành lòng nghĩ em xa xăm rồi
Đêm nay sầu tím hồn tôi.

Lại đêm, trăng sáng dưới trời bao la
Gió đưa cành lá la đà
Ôi, sao nhớ quá đàn bà của tôi
Lòng không muốn cũng đành thôi
Đêm nay trăng sáng cũng rời bỏ tôi.