Em về phiên chợ hay chưa?
Rau, ngò, hương thảo mới vừa đem ra
Nhớ một người chốn nơi xa
Em là yêu dấu thật thà của tôi

Em may chiếc áo cho tôi
Rau, ngò, hương thảo bên mùi húng tây
Áo may chỉ với kim tay
Mà tình yêu thật mang đầy con tim

Em ra giặt áo giếng khơi
Rau, ngò, hương thảo bên mùi húng tây
Nước phun làm trận mưa bay
Em cho tôi hết thơ ngây trong tình

Cho tôi mảnh đất an bình
Rau, ngò, hương thảo bên mùi húng tây
Giữa vùng bọt biển cát bay
Em cho tôi hết thơ ngây cuộc tình

Em ra gặt hái tay liềm
Rau, ngò, hương thảo bên mùi húng tây
Gom chùm thạch thảo thơm đầy
Em là yêu dầu đời này trong tôi

Em về phiên chợ hay chưa?
Rau, ngò, hương thảo với mùi húng tây
Nhớ người đang ở chốn đây
Em là yêu dấu đời này của tôi