Mẹ, hãy tháo giùm cho con huy hiệu.
Con không cần dùng đến nó nữa đâu.
Trời tối dần, quá tối để nhìn vào.
Cảm thấy con lên thiên đường gõ cửa.

Gõ cửa thiên đường.
Thiên đường gõ cửa.
Gõ cửa thiên đường.
Gõ cửa thiên đường.

Mẹ, lấy súng này khỏi thân con nhé.
Con không còn bắn chúng được nữa đâu.
Đám mây đen theo con từ phía sau.
Ngỡ như đang lên thiên đường gõ cửa.


22.5.23