Không biết sao mà yêu em
Thế gian chẳng có ai em hợp lòng
Như con quỷ ngủ hang hùm
Tối qua em chẳng cho anh vào nhà.

Có khi dào dạt thiết tha
Em điên cuồng nhảy trên da thịt này
Nhạc blues, em chắc mê say
Còn anh thì muốn nằm dài… chết đi.

Cho em giày để chân êm
Lo cho no ấm đời em đủ đầy
Đàn bà, anh hiểu sao đây
Tiền anh em lấy đưa ai khác nào.

Em là phụ nữ tốt sao
khiến đàn ông mất đi đâu não rồi
Em là phụ nữ xinh tươi
khiến đàn ông trở nên người khùng đây
Nhạc blues, em chắc mê say
Còn anh thì muốn nằm dài… chết đi.