Sinh ra và chết ở đây
Dù cho trái ý với ngay chính mình
Dường như phấn khích trong tình
nhưng tôi vẫn cứ lặng thinh bất cần
Dây thần kinh đã rụng dần
Tôi quên đi hết cả thân phận này