Rồi đây sẽ có một thời
Khi ta lắng đọng với lời gọi trao
Khi trần gian kết lại nhau
Có người đang chết
Giúp vào một tay
Quà tuyệt vời nhất cho ai

Chúng ta không thể
Giả ngây từng ngày
Rằng, đâu đó sớm đổi thay
Trong gia đình Chúa thì ai cũng phần
Yêu thương mỗi chúng ta cần

Ta là thế giới
Là đàn trẻ thơ
Vì ngày tươi sáng, hãy cho
Có điều chọn lựa để giờ thực thi
Cứu đời sống của ta đi
Thật tôi và bạn làm ngày đẹp thêm

Ồ, đem cho họ trái tim
Thế là họ biết ai tìm quan tâm
Và đời sống họ vươn mầm
Chúa xưa đã biến đá thành bánh ăn
Nên ta tay giúp ân cần

Ta là thế giới
Là đàn trẻ thơ
Vì ngày tươi sáng, hãy cho
Có điều chọn lựa để giờ thực thi
Cứu đời sống của ta đi
Thật tôi và bạn làm ngày đẹp thêm

Khi người hy vọng ngỡ chìm
Nếu tin ta chẳng gục trên chốn này
Tốt, rồi, ta nhận ra ngay
Ô, rằng một sự đổi thay đến rồi
Khi ta cùng sát vai đời,

Ta là thế giới
Là đàn trẻ thơ
Vì ngày tươi sáng, hãy cho
Có điều chọn lựa để giờ thực thi
Cứu đời của chúng ta đi
Thật tôi và bạn làm ngày đẹp thêm