Nhẫn Ai Cập cô ấy đeo
Khi cô chưa nói đã reo ánh ngời
Cô sưu tầm để gọi mời
Em thì cổ quái rong chơi cả đời