Đi ra nếu thấy phật lòng
Anh rằng em chỉ nói dông nói dài
Nếu em ưu ái đêm nay
Thì em đừng khóc anh đây rối lòng

Ra ngoài giữa lúc mưa tuôn
Đi ra với giấc mộng lòng của em
Mặc kệ anh nếu em phiền
Đón con tàu đến
Đi liền trong mưa

Từ xa xôi anh đến đây
Để đeo chiếc nhẫn vào tay em này
Nếu em hết lẽ tỏ bày
Thôi đừng nán lại thêm dây dưa lòng

Ra ngoài giữa lúc mưa tuôn
Đi ra với giấc mộng lòng của em
Mặc kệ anh nếu em phiền
Đón con tàu đến
Đi liền trong mưa

Ngoài kia phố thị đang mưa
Anh đi chân cũng đã thừa tương tư
Tiếc tình anh em khước từ
Đoán từ đây chẳng thấy nhau nữa rồi

Ra ngoài giữa lúc mưa rơi
Đi ra với giấc mộng đời riêng em
Mặc anh như nếu em phiền
Đón con tàu đến
Đi liền trong mưa


9.5.23