Cho anh yêu em đêm này
Để quên đi hết chuyện dài tương lai
Anh xin siết chặt em đây
Đừng bao giờ để có ngày anh đi.

Mắt em khô hạn bờ mi
Không rơi giọt lệ sầu bi chút nào
Ôm anh sức mạnh dồi dào
Đừng bao giờ để lúc nào anh đi.

Thiết thân hơn cả triệu lần
Em rằng ta sẽ không cần chia tay
Nhưng anh lại thấy gần đây
Một người xa lạ trong tay anh rồi.

Cho anh được quyền này thôi
Vào mùa hạ hoặc dưới trời xuân sang
Để cho thế giới biết rằng
chính là em đó luôn hằng của anh
Đừng bao giờ để xa anh.