Tôi đã tìm thấy sự yên tĩnh bên trong
Ở giữa xứ này khói lửa
Giấc ngủ tôi thường chập chờn ngắn ngủi
Hoá ngon như bát cơm giữa cảnh nghèo
Những lời lấy mắt hiểu nhau
Vào thẳng giữa tim tôi
Những bước chân trong bóng tối quanh mình
Thì thào những lời an ủi
Và những ý nghĩ hoá ra lành tốt
và chẳng còn cắn rứt lòng tôi
Lương tâm yên tĩnh lạ lùng
ở giữa trận cuồng phong bão táp


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)