Chưa có đánh giá nào
23 bài thơ
Tạo ngày 02/11/2018 18:47 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/11/2018 18:48 bởi hongha83
Đây là tập thơ Blaga Dimitrova viết về chủ đề duy nhất là Việt Nam. Tập thơ này đã được dịch và xuất bản lần đầu tại Hà Nội năm 1968 do hai nhà thơ Xuân Diệu và Tế Hanh dịch chung từ phiên bản tiếng Pháp do tác giả gửi.