Chỉ còn lưu giữ quai dép
mà người mẹ đã nhận ra
Bởi mỗi sớm mai cùng với tấm lòng
mẹ buộc dép cho con chơi con chạy
với đôi chân nhạy con nhảy giữa đời
Tôi nghiêng mình xuống mấy chiếc quai
Và tuy chỉ còn là sợi tả tơi
những sợi đó bỗng nhiên thắt nghẹn cổ tôi
với một sức mạnh ghê gớm!
Ôi! thòng lọng của cực hình xử giảo
cho tất cả chúng ta
những người không tội trạng, nhưng mà có tội!


Nguồn: Vây giữa tình yêu (thơ), Blaga Dimitrova, Xuân Diệu và Tế Hanh dịch, NXB Văn học, 1968
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)